Skärmavbild 2020-01-20 kl. 14.13.41

Totalt har Hubville tittat på 23 kommuner innan man slutligen fastnade för Vetlanda. Bland kriterierna finns att platsen inte ska ligga i nära anslutning till en storstadsregion och att det ska finnas en järnväg. Man har också tittat närmare på vilka möjligheter som finns när det gäller innovationer tillsammans med det lokala näringslivet.

Platsen för Hubville planeras till Madhagen strax norr om Lövhagsrondellen. Detta område pekas ut som lämpligt område för bostadsexploatering i kommunens kommande fördjupade översiktsplan.

Samarbetet med Vetlanda är i första hand att samverka kring ett nytt område för några tusen bostäder.

För Vetlandas del handlar det om att i ett första steg exploatera drygt en kvadratkilometer för nybyggnation. Målsättningen är att de första invånarna ska kunna flytta in om fem år.

Vetlanda kommun startar detaljplaneprocess under första kvartalet 2020.

Almedalen 3 juli 2019

Kommunstyrelsens ordförande Henrik Tvarnö, keynote Tomas Björkman, samt Anders Varger och Magnus Fransson från Hubville, med moderator Pella Thiel.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Loading...