Samarbete med Vetlanda.

Hubville började med en kommunjakt som ledde till att 23 kommuner kontaktades. Efter flera platsbesök fastnade vi fastnade vi för Vetlanda. Bland kriterierna finns att platsen inte ska ligga i nära anslutning till en storstadsregion och att det ska finnas en järnväg. Vi har också tittat närmare på vilka möjligheter som finns när det gäller innovationer tillsammans med det lokala näringslivet.

Platsen för Hubville planeras till Norget strax norr om Lövhagsrondellen. Detta område pekas ut som lämpligt område för bostadsexploatering. Detaljplanering påbörjades under hösten 2021, och Hubvilles blev (genom Improved Society Nordics) tilldelade en markanvisning i februari 2022.

Samarbetet med Vetlanda sker i flera faser.

Ytterligare information uppdateras löpande.

Almedalen 3 juli 2019

Kommunstyrelsens ordförande Henrik Tvarnö, keynote Tomas Björkman, samt Anders Varger och Magnus Fransson från Hubville, med moderator Pella Thiel.