skolprojektsbild

Hubville erbjuder skolor att bli delaktiga i skapandet av morgondagens hållbara samhälle. Tillsammans med arkitektstudenter kommer eleverna att få chansen att påverka hur ett samhälle kan utformas, för att människor ska älska att bo, arbeta och umgås i balans med ekologisk och social omsorg.

Under vårterminen 2020 utvärderar nio grundskolor och en gymnasieskola ett kreativt material anpassat till LGR11. Utifrån klassens förslag och önskemål tar arkitektstudenterna fram en visualisering av barnens stad. En stad som inte är en utopi utan som faktiskt kommer att byggas.

Skolorna ligger från Umeå i norr till Lund i söder.

Eftersom hållbarhet förutsätter internationellt samarbete och förståelse, inleder vi även samarbete med skolor utanför Sverige. För närvarande har vi dialog med skolor i Afrika och USA.

Skolsamarbetet sker genom 2022 Initiative Foundation, en stiftelse som förankrar de hållbara målen 2030 till delmål, där 2022 utgör ett ”mellanmål” och en konferens i Sverige.

Under sommaren 2020 ska samarbetet med skolan läggas i en ny stiftelse. Från hösten ska ytterligare skolor bjudas in, och utgångspunkten är ett långsiktigt samarbete med skolan tillsammans med Hubville, arkitektstudenter och 2022 Intiative. Läs mer om det här.

Så här går det till

Deltagande skolor får en studievägledning med ämnesanpassade frågor, exempelvis bostad, transporter, skola, energi, kopplingen mellan stad och landsbygd. I mars kommer två arkitektstudenter att besöka varje skolklass. Utifrån klassens förslag och drömmar tar studenterna fram en visualisering av barnens stad, som sedan deltar i en utställning.

Allt material är utformat enligt nedan beskrivna riktlinjer för att skapa en ämnesövergripande förståelse och är tillämpbart gentemot läromålen i flera ämnen; bild, biologi, fysik, geografi, hem- och konsumentkunskap, kemi, matematik och samhällskunskap.

Kontakta oss för att få studievägledning och och hur arbetet genomförs.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Loading...