En tydlig vision om hur samhället ska fungera

För att förändra samhället måste vi ändra fokus från vad vi inte borde göra för att i stället fokusera på vad vi ska göra, och ha en tydlig vision om hur samhället ska fungera.

Nu börjar en ny rörelse med fokus på hur man skapar ett attraktivt samhälle som ligger inom planetgränserna och som också skapar konkurrenskraft.

Stadens utformning prioriterar sociologisk hållbarhet, där alla aspekter av den sociala strukturen tas upp.

Vi letar efter dig, att som de andra i Hubville ser att det är möjligt att skapa ett sådant samhälle, ett mer humant samhälle.

Oavsett om du är intresserad av permakultur, stadsodling, intelligenta hus, smarta transporter, innovativa eller energilösningar, eller vill vara ett av de företag som verkar i en framtidens stad – kontakta oss!