HubvilleWIP17

Vi vill skapa förutsättningar för ett samhälle där människor är involverade, ett samhälle som ger förutsättningar för utveckling och välstånd socialt och professionellt, inom de planetära gränserna.

Vi tror att en snabb övergång till en hållbar värld förutsätter att vi koncentrerar oss kring människors drömmar och behov hur en attraktiv hållbar framtid kan skapas.

Hubvilleteamet

 • Magnus Fransson

  affärsutveckling

 • Jan Snygg

  Styrelsens ordförande

 • Victoria Backman

  ad - grafisk formgivning

 • Sona Rashid

  styrelseledamot

 • Stig Fredriksson

  rådgivare - samhällskontakter

 • Anders Varger

  vd

 • Peter Ullstad

  Styrelseledamot

Magnus Fransson

Civilingenjör med lång erfarenhet av ledarskap och företagande. Har de senaste 20 åren arbetat med affärsutveckling och investeringar på Ericsson, Industrifonden och diverse konsultbolag.

Grundare till Place Consulting som sedan 2011 fokuserar på näringslivsutveckling för kommuner och regioner.

Jan Snygg

Jan Snygg, en civilingenjör från Chalmers har jobbat med internationell affärsutveckling inom stora bolag som Ericsson samt SMEs under snart 40 år. Jan har under dessa år även jobbat i Silicon Valley, som partner i svensk VC fond, med utveckling av städer och regioner i primärt norden, samt är idag investerare och styrelseordförande i ett antal svenska tillväxtbolag.

Victoria Backman

Victoria har arbetat som Art Director på små som stora byråer samt i egen regi. Hon trivs bäst med att varva strategiskt varumärkesarbete med kreativ och nyskapande kommunikation där det visuella uttrycket står i fokus. Genom att vrida och vända på problem och göra dem till möjligheter, skapar hon kampanjer, logotyper och grafiska profiler med stor känsla för idé, form och illustration.

Victoria har varit engagerad i flera hållbarhetskampanjer och söker sammanhang där det är möjligt att göra skillnad, påverka och förändra beteenden som gör världen lite bättre eller roligare.

Sona Rashid

Nationalekonom med inriktning mot styrning och ledning från Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare borgarrådssekreterare på stadsbyggnadsroteln i Stockholms stad. Styrelseledamot och rådgivare i tankesmedjan Global Utmanings råd för Hållbara städer. Referensgruppen för FN-projektet Her City, en toolbox för jämställd och inkluderande stadsplanering. Engagerad i barnrättsrörelsen och den antirasistiska rörelsen i Sverige.

Stig Fredriksson

Mångårig erfarenhet som kommundirektör i Trollhättan och Ale.

Arbetar med strategier, styrnings- och ledningsfrågor med inriktning mot offentlig sektor. Uppdragen omfattar stöd till kommunledningar i organisationsfrågor, visionsprocesser, näringslivsutveckling och bolagsstyrning.

Anders Varger

Anders är serieentreprenör och civilekonom. De senaste 20 åren har han drivit bolag inom crowdfunding, marknadsföring, resebyrå och interaktiv kompetensutveckling.

Anders har varit engagerad i klimatfrågor ett par decennier och är särskilt intresserad i psykologin bakom attityderna till klimatfrågor. Han har en bakgrund i styrelsen för Stockholms Naturskyddsförening och Green Cross Sweden.

Anders kom på och utvecklade upplägget till Hubville redan 2015, men har först det senaste året engagerat sig i potential och genomförande av konceptet som affärsverksamhet.

Peter Ullstad

Peter är arkitekt, vd och grundare av Codesign. Han drivit parallella entreprenöriella projekt, senast om hur betong kan återanvändas från ett hus till nästa, under devisen bygg hus med hus. Han har också en bakgrund i den akademiska världen såsom studierektor på Arkitekturhögskolan i Stockholm. Han har en stark tro att det går att förbättra världen, något som alla vi som känner Peter kan intyga är en stark ledstjärna.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Loading...