HubvilleWIP17

Vi vill skapa förutsättningar för ett samhälle där människor är involverade, ett samhälle som ger förutsättningar för utveckling och välstånd socialt och professionellt, inom de planetära gränserna.

Vi tror att en snabb övergång till en hållbar värld förutsätter att vi koncentrerar oss kring människors drömmar och behov hur en attraktiv hållbar framtid kan skapas.

Hubvilleteamet

 • Magnus Fransson

  affärsutveckling

 • Christer Asplund

  rådgivare - näringslivsutveckling

 • Pella Thiel

  rådgivare - ekologi

 • Stig Fredriksson

  rådgivare - samhällskontakter

 • Mona Aldestam

  rådgivare - juridik

 • Victoria Backman

  ad - grafisk formgivning

 • Tobias Stenberg

  affärsutveckling och finansiering

 • Leif Edvinsson

  rådgivare - intellektuellt kapital

 • Annette Ericsdotter

  kommunikation och event

 • Anders Varger

  vd

Magnus Fransson

Civilingenjör med lång erfarenhet av ledarskap och företagande. Har de senaste 20 åren arbetat med affärsutveckling och investeringar på Ericsson, Industrifonden och diverse konsultbolag.

Grundare till Place Consulting som sedan 2011 fokuserar på näringslivsutveckling för kommuner och regioner.

Christer Asplund

Christer personifierar den nyfikna och intresserade människan som aldrig slutar utvecklas. Christer har en lång meritlista på temat samhällsutveckling, med betoning på näringsliv och innovation.

Christer står som författare till ett 20-tal publikationer, där Place Management – new roles for place managers in rebuilding European wealth har blivit något av ett referensverk.

Pella Thiel

Pella är ekolog och har varit med och startat bland annat Omställningsnätverket, en gräsrotsrörelse för lokal resiliens, Lodyn. Där arbetar hon med ekopsykologi och naturens rättigheter. Pella är engagerad i End Ecocide Sverige för en internationell lagstiftning mot storskalig miljöförstöring.

Stig Fredriksson

Mångårig erfarenhet som kommundirektör i Trollhättan och Ale.

Arbetar med strategier, styrnings- och ledningsfrågor med inriktning mot offentlig sektor. Uppdragen omfattar stöd till kommunledningar i organisationsfrågor, visionsprocesser, näringslivsutveckling och bolagsstyrning.

Mona Aldestam

Mona Aldestam är domare i en förvaltningsdomstol och docent i Europarätt. Hon har arbetat med bl.a. konkurrensrätt, skatterätt, upphandlingsrätt och utlänningsrätt. Hon stort intresse för samhällsbyggnadsfrågor främst ur ett konstitutionellt och människorättsperspektiv, men också ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv. Hon har viss erfarenhet av frågor med koppling till förnybar energiproduktion, bl.a. som sakkunnig i en statlig utredning som utredde skattehanteringen av mikroproducerad el. Hon är styrelseledamot i en studentnationsbostadsstiftelse i Uppsala som år 2019-2020 producerar studentbostäder med ekologisk hållbarhet som vision.

Victoria Backman

Victoria har arbetat som Art Director på små som stora byråer samt i egen regi. Hon trivs bäst med att varva strategiskt varumärkesarbete med kreativ och nyskapande kommunikation där det visuella uttrycket står i fokus. Genom att vrida och vända på problem och göra dem till möjligheter, skapar hon kampanjer, logotyper och grafiska profiler med stor känsla för idé, form och illustration.

Victoria har varit engagerad i flera hållbarhetskampanjer och söker sammanhang där det är möjligt att göra skillnad, påverka och förändra beteenden som gör världen lite bättre eller roligare.

Tobias Stenberg

Tobias brinner för entreprenörskap och stora visioner. Civilekonom och serieentreprenör. Grundade James Concepts AB (idag Circles), 2000-2009, framgångsrik IPO 2007 och Exit till Sodexo 2008. Startade upp Circles i Storbritannien som intraprenör i Sodexo.

Startade som intraprenör/COO upp GetTaxi UK Ltd i London (2010- 2012) och tog bolaget från 0 till 2000 taxibilar och Londons 3:e största taxibolag. Grundade WTS – Trax (2012-2016). Idag en av världens mest avancerade GPS-spårningstekniker (personspårning och drönare). Idag drivs WTS – Trax av externt management. Tobias är fortfarande ägare. Sedan 2016 har Tobias varit operativ styrelseordförande och delägare i Mipecorp AB, samt i Vässla AB.

Leif Edvinsson

Professor Leif Edvinsson är en pionjär och utvecklare av teorin och praktiken av intellektuellt kapital (IC). 1998 mottog Leif “Brain of the Year” -priset, Storbritannien. för sitt banbrytande arbete på IC. Han blev 2006 listad som en av världens 50 mest inflytelserika tänkare. Han är också medgrundande ordförande i The New Club of Paris, med inriktning på kunskapsekonomins initiativ.

Leif tjänstgör och har tjänstgjort i styrelsen för flera kunskapsintensiva företag. År 2000 utnämndes han vid Lunds universitet till världens första professor i intellektuell kapital. 2007 utnämndes han till professor vid Hongkong Polytechnic University, och 2009 till gästprofessor vid Jiaotong University, Xian, Kina.

Annette Ericsdotter

Annette har arbetat med olika former av marknadsföring hela sitt yrkesliv, med fokus på events, sociala medier, press och strategier.

Hon har grundat och byggt upp ett företag med över hundra anställda. Annettes stora passion är hållbarhet, och hon lever som hon lär. Hon har varit engagerad i flera organisationer som arbetar för ett hållbart samhälle, och sitter för närvarande i styrelsen för End Ecocide Sweden.

Anders Varger

Anders är serieentreprenör och civilekonom. De senaste 20 åren har han drivit bolag inom crowdfunding, marknadsföring, resebyrå och interaktiv kompetensutveckling.

Anders har varit engagerad i klimatfrågor ett par decennier och är särskilt intresserad i psykologin bakom attityderna till klimatfrågor. Han har en bakgrund i styrelsen för Stockholms Naturskyddsförening och Green Cross Sweden.

Anders kom på och utvecklade upplägget till Hubville redan 2015, men har först det senaste året engagerat sig i potential och genomförande av konceptet som affärsverksamhet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Loading...