HubvilleWIP17

Vi skapar förutsättningar för ett samhälle där människor känner sig delaktiga, där man samverkar och känner sig trygg, som ger förutsättningar för utveckling och välmående som sociala och professionella individer, ett samhälle som är inom ekologins ramar.

Vi vet att det finns ett behov och en marknad för en sådan livsstil. Genom att skapa attraktionskraft för det ekologiskt och socialt hållbara samhället, tar vi fram en modell som sedan kan skalas om för att passa andra kommuner i Sverige och utomlands. Vi ska leda utvecklingen mot det hållbara samhället och etablera vår verksamhet på flera orter.

Vi utvecklar konceptet genom olika områden som kommer att kombineras och utvecklas under 2020 och 2021. Hubville handlar om att kombinera tekniska lösningar och att låta dessa uppmuntra nya beteendemönster. Det handlar även om att utforma nya processer inom bl a konsumtion, livsmedelsförsörjning och transporter, bland annat genom de cirkulära metoder som redan finns utformade.

Hubvilles hållbara samhällsbyggnad har i nuläget två inriktningar, båda
utanför storstadsregionerna.

Det ena är att vitalisera landsbygdskommuner där den befintliga tätorten/staden behöver utvecklas med nya bostäder och arbetsplatser. Det sträcker sig från några tusen bostäder och uppåt. Det nya stadsområdet syftar till att attrahera nya kompetenser och konkurrenskraft. Här finns en potential hos landsbygdskommuerna som inte finns i storstadsregionerna. Både för att erbjuda en annan sorts livskvalitet och för att tillbyggnaden av staden är så pass omfattande i förhållande till den befintliga bebyggelsen att det medges möjligheter att tillämpa genomgripande ekologiska och sociala arbetssätt och strukturer. Genom att skapa attraktionskraft till landsbygden, hoppas vi bli ett föredöme för många mindre kommuners omställningsarbete.

Hubville siktar på att uppföra en ny klimatneutral stad i storleken 150.000 – 300.000 invånare. En stad i den digniteten har möjligheten att få stor genomslagskraft i strukturer på ett nationellt plan, exempelvis att främja klimatsmarta nationella transporter, förändrade livsmedelssystem och cirkulära modeller. Vår målsättning är att föra upp en sådan stad i Sverige som förbinder Stockholm, Oslo och Köpenhamn.

För oss är den ekonomiska hållbarheten en naturlig följd av en miljö där människor mår bra, samverkar och utvecklas. Det är grogrunden för en framgång som tar avstamp ur kreativitet och samarbete. Från ett efterfrågeperspektiv är hållbarhet en av de stora megatrenderna, och de som är unga idag kommer att ställa allt högre krav på arbetsgivare, såsom konsumenter och som investerare att företag är schysta. I alla avseenden. Det är framtidens konkurrenskraft, och det är nu de framsynta företagen anpassar sina affärsmodeller.

Den huvudsakliga målsättningen för planering och uppförande av en stad är att vara ett föredöme för befintliga storstäder, i syfte att skifta deras hållbarhetsansats från långsam inkrementell förändring till ett snabbare, mer disruptivt omställningsgenomförande.

Ta gärna kontakt med oss om du vill vara delaktig i utformandet av Hubville.

Första kvartalet 2022 går Hubville från planering till faktiskt genomförande. Mer info kommer inom kort.

Hubville Zoom workshop - 29 maj 2020

86 personer träffades på Zoom för att tillsammans utveckla Hubvillekonceptet. Först en introduktion av Hubvilles grundare Anders Varger. Därefter två seminarier av de alltid lika inspirerande Mattias Goldmann och Vetlanda kommuns KSO Henrik Tvarnö.

Efter seminarierna samlades deltagarna i nio olika temarum för att utveckla Hubvilles fokusområden, bl a läromiljöer, transporter, gröna och blå miljöer, boende och näringsliv.

Ett utmärkt tillvägagångssätt att samla kompetenser och engagemang från hela Sverige.

En av Sveriges främsta förebilder inom hållbarhet, Mattias Goldmann, Sveriges mäktigaste inom hållbarhet 2016, berättar om möjligheterna att ställa om till ett hållbart samhälle och varför möjligheterna är goda nu och att det är nu vi måste välja.

Engagerande kommunstyrelseordföranden Henrik Tvarnö berättar om utmaningar och möjligheter för en mindre kommun som Vetlanda att ta en tätposition.

Hubvilles grundare Anders Varger om hur social och ekologisk hållbarhet hänger ihop och att det är om hållbarhetsbegreppen dras till sin spets, som det går att genomföra snabb omställning. En unik chans för mindre orter i Sverige att bygga konkurrenskraft och attraktivitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Loading...