En av vår tids viktigaste frågor är medveten stadsbyggnad i samspel med miljön. Att ställa om till ett resilient samhälle tillräckligt snabbt förutsätter en engagerande samhällsvision.

Ett alldeles nytt samhälle inom planetära gränser, där människor älskar att bo, arbeta och umgås. Det goda livet i samklang med naturen. Här råder balans mellan ekologisk social omsorg, livskvalitet och förutsättningar för ett blomstrande näringsliv som tar ansvar för kommande generationer.

Var med och bygg staden, det nya samhället – både som vision och på riktigt!

Vetlanda kommun har blivit uttagen som pilotkommun för Sveriges första Hubville, ett stadsutvecklingsprojekt där man vill visa hur ett hållbart samhälle kan se ut i verkligheten.

-Det är hedrande att vi har blivit utvalda att vara en del i processen med att ta fram framtidens hållbara samhälle. Hubvilles fokus på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ligger väl i linje med våra lokala fullmäktigemål, säger kommunalrådet Henrik Tvarnö (S).

Totalt har Hubville tittat på 23 kommuner innan man slutligen fastnade för Vetlanda. Bland kriterierna finns att platsen inte ska ligga i nära anslutning till en storstadsregion och att det ska finnas en järnväg. Man har också tittat närmare på vilka möjligheter som finns när det gäller innovationer tillsammans med det lokala näringslivet.

Platsen för Hubville blir Madhagen strax norr om Lövhagsrondellen. Detta område pekas ut som lämpligt område för bostadsexploatering i kommunens kommande fördjupade översiktsplan. Hubvilles vision är att på sikt bygga en stad med 100 000 invånare på ett område om 25 kvadratkilometer. För Vetlandas del handlar det om att i ett första steg exploatera runt en kvadratkilometer av Madhagen. Målsättningen är att de första invånarna ska kunna flytta in om fem år.

Den hållbara samhällsbyggnaden i två områden – Anders Varger, Hubville, berättar:
– Vi arbetar med kommuner utanför storstadsregionerna. Den första kommunen vi inleder samarbete med är Vetlanda, som var vinnande kommun i en urvalsprocess under våren 2019. Samarbetet med Vetlanda är i första hand att samverka kring ett nytt område för upp till 5.000 bostäder. Vårt andra område är att hitta en plats att föra upp en ny klimatneutral stad i storleken 150.000 – 300.000 invånare, med effektiva transporter som förbinder staden med Stockholm, Oslo och Köpenhamn.

Presskontakt Hubville: Annette Ericsdotter, annette@hubville.org +46 70 777 91 00.

Efterlysning!
Nu bygger vi upp en folkrörelse. Utformandet av staden prioriterar social hållbarhet, där alla aspekter på samhällsstrukturen adresseras. Vi söker dig, som likt oss andra i Hubville, ser att det är möjligt att skapa en stadsbygd och ett nytt medmänskligt samhälle. Oavsett om du är intresserad av permakultur stadsodling, intelligenta hus, smarta transporter och innovativa energilösningar eller vill vara ett av de företag som verkar i framtidens stad – hör av dig till oss!

Almedalen 3 juli

Kommunstyrelsens ordförande Henrik Tvarnö, keynote Tomas Björkman, samt Anders Varger och Magnus Fransson från Hubville, med moderator Pella Thiel.

Vetlanda 18-19 september

Uppföljning efter tillkännagivandet i Almedalen. Se Henrik Tvarnö och kommunalråden Carina Bardh och Dan Ljungström, exploateringschef P-O Högstedt, oppositionsrådet Jan Johansson och Hubvilles Anders Varger.

Hubville i skolan

Nu lanseras Hubvilles skolsamarbete tillsammans med Sveriges arkitektstudenter. Läs här.

Hubville är ett samverkansprojekt som inkluderar experters förslag och allmänhetens drömmar och önskemål om ett bättre framtida samhälle. Se klippen nedan från vår workshop 20 februari.

Vi som arbetar med Hubville

 • Victoria Backman

  ad - grafisk formgivning

 • Mona Aldestam

  rådgivare - juridik

 • Leif Edvinsson

  rådgivare - intellektuellt kapital

 • Tobias Stenberg

  affärsutveckling och finansiering

 • Christer Asplund

  rådgivare - näringslivsutveckling

 • Pella Thiel

  rådgivare - ekologi

 • Magnus Fransson

  affärsutveckling

 • Annette Ericsdotter

  kommunikation och event

 • Anders Varger

  vd

 • Stig Fredriksson

  rådgivare - samhällskontakter

Victoria Backman

Victoria har arbetat som Art Director på små som stora byråer samt i egen regi. Hon trivs bäst med att varva strategiskt varumärkesarbete med kreativ och nyskapande kommunikation där det visuella uttrycket står i fokus. Genom att vrida och vända på problem och göra dem till möjligheter, skapar hon kampanjer, logotyper och grafiska profiler med stor känsla för idé, form och illustration.

Victoria har varit engagerad i flera hållbarhetskampanjer och söker sammanhang där det är möjligt att göra skillnad, påverka och förändra beteenden som gör världen lite bättre eller roligare.

Mona Aldestam

Mona Aldestam är domare i en förvaltningsdomstol och docent i Europarätt. Hon har arbetat med bl.a. konkurrensrätt, skatterätt, upphandlingsrätt och utlänningsrätt. Hon stort intresse för samhällsbyggnadsfrågor främst ur ett konstitutionellt och människorättsperspektiv, men också ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv. Hon har viss erfarenhet av frågor med koppling till förnybar energiproduktion, bl.a. som sakkunnig i en statlig utredning som utredde skattehanteringen av mikroproducerad el. Hon är styrelseledamot i en studentnationsbostadsstiftelse i Uppsala som år 2019-2020 producerar studentbostäder med ekologisk hållbarhet som vision.

Leif Edvinsson

Professor Leif Edvinsson är en pionjär och utvecklare av teorin och praktiken av intellektuellt kapital (IC). 1998 mottog Leif “Brain of the Year” -priset, Storbritannien. för sitt banbrytande arbete på IC. Han blev 2006 listad som en av världens 50 mest inflytelserika tänkare. Han är också medgrundande ordförande i The New Club of Paris, med inriktning på kunskapsekonomins initiativ.

Leif tjänstgör och har tjänstgjort i styrelsen för flera kunskapsintensiva företag. År 2000 utnämndes han vid Lunds universitet till världens första professor i intellektuell kapital. 2007 utnämndes han till professor vid Hongkong Polytechnic University, och 2009 till gästprofessor vid Jiaotong University, Xian, Kina.

Tobias Stenberg

Tobias brinner för entreprenörskap och stora visioner. Civilekonom och serieentreprenör. Grundade James Concepts AB (idag Circles), 2000-2009, framgångsrik IPO 2007 och Exit till Sodexo 2008. Startade upp Circles i Storbritannien som intraprenör i Sodexo.

Startade som intraprenör/COO upp GetTaxi UK Ltd i London (2010- 2012) och tog bolaget från 0 till 2000 taxibilar och Londons 3:e största taxibolag. Grundade WTS – Trax (2012-2016). Idag en av världens mest avancerade GPS-spårningstekniker (personspårning och drönare). Idag drivs WTS – Trax av externt management. Tobias är fortfarande ägare. Sedan 2016 har Tobias varit operativ styrelseordförande och delägare i Mipecorp AB, samt i Vässla AB.

Christer Asplund

Christer personifierar den nyfikna och intresserade människan som aldrig slutar utvecklas. Christer har en lång meritlista på temat samhällsutveckling, med betoning på näringsliv och innovation.

Christer står som författare till ett 20-tal publikationer, där Place Management – new roles for place managers in rebuilding European wealth har blivit något av ett referensverk.

Pella Thiel

Pella är ekolog och har varit med och startat bland annat Omställningsnätverket, en gräsrotsrörelse för lokal resiliens, Lodyn. Där arbetar hon med ekopsykologi och naturens rättigheter. Pella är engagerad i End Ecocide Sverige för en internationell lagstiftning mot storskalig miljöförstöring.

Magnus Fransson

Civilingenjör med lång erfarenhet av ledarskap och företagande. Har de senaste 20 åren arbetat med affärsutveckling och investeringar på Ericsson, Industrifonden och diverse konsultbolag.

Grundare till Place Consulting som sedan 2011 fokuserar på näringslivsutveckling för kommuner och regioner.

Annette Ericsdotter

Annette har arbetat med olika former av marknadsföring hela sitt yrkesliv, med fokus på events, sociala medier, press och strategier.

Hon har grundat och byggt upp ett företag med över hundra anställda. Annettes stora passion är hållbarhet, och hon lever som hon lär. Hon har varit engagerad i flera organisationer som arbetar för ett hållbart samhälle, och sitter för närvarande i styrelsen för End Ecocide Sweden.

Anders Varger

Anders är serieentreprenör och civilekonom. De senaste 20 åren har han drivit bolag inom crowdfunding, marknadsföring, resebyrå och interaktiv kompetensutveckling.

Anders har varit engagerad i klimatfrågor ett par decennier och är särskilt intresserad i psykologin bakom attityderna till klimatfrågor. Han har en bakgrund i styrelsen för Stockholms Naturskyddsförening och Green Cross Sweden.

Anders kom på och utvecklade upplägget till Hubville redan 2015, men har först det senaste året engagerat sig i potential och genomförande av konceptet som affärsverksamhet.

Stig Fredriksson

Mångårig erfarenhet som kommundirektör i Trollhättan och Ale.

Arbetar med strategier, styrnings- och ledningsfrågor med inriktning mot offentlig sektor. Uppdragen omfattar stöd till kommunledningar i organisationsfrågor, visionsprocesser, näringslivsutveckling och bolagsstyrning.

Loading...