EnglishSwedish

Hem

En av vår tids viktigaste frågor är medveten stadsbyggnad i samspel med miljön. Att ställa om till ett resilient samhälle tillräckligt snabbt förutsätter en engagerande samhällsvision.

Ett alldeles nytt samhälle inom planetära gränser, där människor älskar att bo, arbeta och umgås. Det goda livet i samklang med naturen. Här råder balans mellan ekologisk social omsorg, livskvalitet och förutsättningar för ett blomstrande näringsliv som tar ansvar för kommande generationer.

Var med och bygg staden, det nya samhället – både som vision och på riktigt!

Vetlanda kommun har blivit uttagen som pilotkommun för Sveriges första Hubville, ett stadsutvecklingsprojekt där man vill visa hur ett hållbart samhälle kan se ut i verkligheten.

-Det är hedrande att vi har blivit utvalda att vara en del i processen med att ta fram framtidens hållbara samhälle. Hubvilles fokus på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ligger väl i linje med våra lokala fullmäktigemål, säger kommunalrådet Henrik Tvarnö (S).

Totalt har Hubville tittat på 23 kommuner innan man slutligen fastnade för Vetlanda. Bland kriterierna finns att platsen inte ska ligga i nära anslutning till en storstadsregion och att det ska finnas en järnväg. Man har också tittat närmare på vilka möjligheter som finns när det gäller innovationer tillsammans med det lokala näringslivet.

Platsen för Hubville blir Madhagen strax norr om Lövhagsrondellen. Detta område pekas ut som lämpligt område för bostadsexploatering i kommunens kommande fördjupade översiktsplan. Hubvilles vision är att på sikt bygga en stad med 100 000 invånare på ett område om 25 kvadratkilometer. För Vetlandas del handlar det om att i ett första steg exploatera runt en kvadratkilometer av Madhagen. Målsättningen är att de första invånarna ska kunna flytta in om fem år.

Den hållbara samhällsbyggnaden i två områden – Anders Varger, Hubville, berättar:
– Vi arbetar med kommuner utanför storstadsregionerna. Den första kommunen vi inleder samarbete med är Vetlanda, som var vinnande kommun i en urvalsprocess under våren 2019. Samarbetet med Vetlanda är i första hand att samverka kring ett nytt område för upp till 5.000 bostäder. Vårt andra område är att hitta en plats att föra upp en ny klimatneutral stad i storleken 150.000 – 300.000 invånare, med effektiva transporter som förbinder staden med Stockholm, Oslo och Köpenhamn.

Presskontakt Hubville: Annette Ericsdotter, annette@hubville.org +46 70 777 91 00.

Efterlysning!
Nu bygger vi upp en folkrörelse. Utformandet av staden prioriterar social hållbarhet, där alla aspekter på samhällsstrukturen adresseras. Vi söker dig, som likt oss andra i Hubville, ser att det är möjligt att skapa en stadsbygd och ett nytt medmänskligt samhälle. Oavsett om du är intresserad av permakultur stadsodling, intelligenta hus, smarta transporter och innovativa energilösningar eller vill vara ett av de företag som verkar i framtidens stad – hör av dig till oss!

Almedalen 3 juli

Kommunstyrelsens ordförande Henrik Tvarnö, keynote Tomas Björkman, samt Anders Varger och Magnus Fransson från Hubville, med moderator Pella Thiel.

Vetlanda 18-19 september

Uppföljning efter tillkännagivandet i Almedalen. Se Henrik Tvarnö och kommunalråden Carina Bardh och Dan Ljungström, exploateringschef P-O Högstedt, oppositionsrådet Jan Johansson och Hubvilles Anders Varger.

Hubville i skolan

Nu lanseras Hubvilles skolsamarbete tillsammans med Sveriges arkitektstudenter. Läs här.

Hubville är ett samverkansprojekt som inkluderar experters förslag och allmänhetens drömmar och önskemål om ett bättre framtida samhälle. Se klippen nedan från vår workshop 20 februari.

Vi som arbetar med Hubville

 • Stig Fredriksson

  rådgivare - samhällskontakter

 • Peter Ullstad

  Styrelseledamot

 • Magnus Fransson

  affärsutveckling

 • Jan Snygg

  Styrelsens ordförande

 • Anders Varger

  vd

 • Sona Rashid

  styrelseledamot

 • Victoria Backman

  ad - grafisk formgivning

Stig Fredriksson

Mångårig erfarenhet som kommundirektör i Trollhättan och Ale.

Arbetar med strategier, styrnings- och ledningsfrågor med inriktning mot offentlig sektor. Uppdragen omfattar stöd till kommunledningar i organisationsfrågor, visionsprocesser, näringslivsutveckling och bolagsstyrning.

Peter Ullstad

Peter är arkitekt, vd och grundare av Codesign. Han drivit parallella entreprenöriella projekt, senast om hur betong kan återanvändas från ett hus till nästa, under devisen bygg hus med hus. Han har också en bakgrund i den akademiska världen såsom studierektor på Arkitekturhögskolan i Stockholm. Han har en stark tro att det går att förbättra världen, något som alla vi som känner Peter kan intyga är en stark ledstjärna.

Magnus Fransson

Civilingenjör med lång erfarenhet av ledarskap och företagande. Har de senaste 20 åren arbetat med affärsutveckling och investeringar på Ericsson, Industrifonden och diverse konsultbolag.

Grundare till Place Consulting som sedan 2011 fokuserar på näringslivsutveckling för kommuner och regioner.

Jan Snygg

Jan Snygg, en civilingenjör från Chalmers har jobbat med internationell affärsutveckling inom stora bolag som Ericsson samt SMEs under snart 40 år. Jan har under dessa år även jobbat i Silicon Valley, som partner i svensk VC fond, med utveckling av städer och regioner i primärt norden, samt är idag investerare och styrelseordförande i ett antal svenska tillväxtbolag.

Anders Varger

Anders är serieentreprenör och civilekonom. De senaste 20 åren har han drivit bolag inom crowdfunding, marknadsföring, resebyrå och interaktiv kompetensutveckling.

Anders har varit engagerad i klimatfrågor ett par decennier och är särskilt intresserad i psykologin bakom attityderna till klimatfrågor. Han har en bakgrund i styrelsen för Stockholms Naturskyddsförening och Green Cross Sweden.

Anders kom på och utvecklade upplägget till Hubville redan 2015, men har först det senaste året engagerat sig i potential och genomförande av konceptet som affärsverksamhet.

Sona Rashid

Nationalekonom med inriktning mot styrning och ledning från Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare borgarrådssekreterare på stadsbyggnadsroteln i Stockholms stad. Styrelseledamot och rådgivare i tankesmedjan Global Utmanings råd för Hållbara städer. Referensgruppen för FN-projektet Her City, en toolbox för jämställd och inkluderande stadsplanering. Engagerad i barnrättsrörelsen och den antirasistiska rörelsen i Sverige.

Victoria Backman

Victoria har arbetat som Art Director på små som stora byråer samt i egen regi. Hon trivs bäst med att varva strategiskt varumärkesarbete med kreativ och nyskapande kommunikation där det visuella uttrycket står i fokus. Genom att vrida och vända på problem och göra dem till möjligheter, skapar hon kampanjer, logotyper och grafiska profiler med stor känsla för idé, form och illustration.

Victoria har varit engagerad i flera hållbarhetskampanjer och söker sammanhang där det är möjligt att göra skillnad, påverka och förändra beteenden som gör världen lite bättre eller roligare.

Loading...