Vi ska bygga en hållbar stad

Ett nytt samhälle slipper vara präglat av gamla tankesystem och strukturer. En ny hållbar stad optimeras i alla avseenden.

I Hubville är hållbarhet balansen mellan ekologisk omsorg, livskvalitet och förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Om ett nytt samhälle byggs upp slipper det att vara präglat av gamla tankesystem och strukturer. Den hållbara staden optimeras i alla avseenden.

I Hubville är hållbarhet balansen mellan ekologisk omsorg, livskvalitet och förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Hubville är ett stadskoncept som redan på ritbordet inspirerar det befintliga samhället att se hållbarhet som åtråvärt och med stor potential för framtida konkurrenskraft.

Staden blir sikt bli Sveriges fjärde största stad, och binda ihop Stockholm, Oslo, Göteborg och Malmö. Nu identifieras i vilken kommun staden ska ligga.

Det börjar med en folkrörelse. Med många idébärare och intresserade framtida invånare, ges stöd till förverkligande.

Hubville är ett samverkansprojekt som inkluderar experters förslag och allmänhetens drömmar och önskemål om ett bättre framtida samhälle. Se klippen nedan från vår workshop 20 februari.

Vi som arbetar med Hubville

 • Victoria Backman

  ad - grafisk formgivning

 • Leif Edvinsson

  rådgivare - intellektuellt kapital

 • Anders Varger

  vd

 • Mona Aldestam

  rådgivare - juridik

 • Pella Thiel

  rådgivare - ekologi

 • Annette Ericsdotter

  kommunikation och event

 • Tobias Stenberg

  affärsutveckling och finansiering

 • Stig Fredriksson

  rådgivare - samhällskontakter

 • Magnus Fransson

  affärsutveckling

 • Christer Asplund

  rådgivare - näringslivsutveckling

Victoria Backman

Victoria har arbetat som Art Director på små som stora byråer samt i egen regi. Hon trivs bäst med att varva strategiskt varumärkesarbete med kreativ och nyskapande kommunikation där det visuella uttrycket står i fokus. Genom att vrida och vända på problem och göra dem till möjligheter, skapar hon kampanjer, logotyper och grafiska profiler med stor känsla för idé, form och illustration.

Victoria har varit engagerad i flera hållbarhetskampanjer och söker sammanhang där det är möjligt att göra skillnad, påverka och förändra beteenden som gör världen lite bättre eller roligare.

Leif Edvinsson

Professor Leif Edvinsson är en pionjär och utvecklare av teorin och praktiken av intellektuellt kapital (IC). 1998 mottog Leif “Brain of the Year” -priset, Storbritannien. för sitt banbrytande arbete på IC. Han blev 2006 listad som en av världens 50 mest inflytelserika tänkare. Han är också medgrundande ordförande i The New Club of Paris, med inriktning på kunskapsekonomins initiativ.

Leif tjänstgör och har tjänstgjort i styrelsen för flera kunskapsintensiva företag. År 2000 utnämndes han vid Lunds universitet till världens första professor i intellektuell kapital. 2007 utnämndes han till professor vid Hongkong Polytechnic University, och 2009 till gästprofessor vid Jiaotong University, Xian, Kina.

Anders Varger

Anders är serieentreprenör, civilekonom och gymnasielärare. De senaste 20 åren har han drivit bolag inom crowdfunding, marknadsföring, resebyrå och interaktiv kompetensutveckling.

Anders har varit engagerad i klimatfrågor ett par decennier och är särskilt intresserad i psykologin bakom attityderna till klimatfrågor. Han har en bakgrund i styrelsen för Stockholms Naturskyddsförening och Green Cross Sweden.

Anders kom på och utvecklade upplägget till Hubville redan 2015, men har först det senaste året engagerat sig i potential och genomförande av konceptet som affärsverksamhet.

Mona Aldestam

Mona Aldestam är domare i en förvaltningsdomstol och docent i Europarätt. Hon har arbetat med bl.a. konkurrensrätt, skatterätt, upphandlingsrätt och utlänningsrätt. Hon stort intresse för samhällsbyggnadsfrågor främst ur ett konstitutionellt och människorättsperspektiv, men också ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv. Hon har viss erfarenhet av frågor med koppling till förnybar energiproduktion, bl.a. som sakkunnig i en statlig utredning som utredde skattehanteringen av mikroproducerad el. Hon är styrelseledamot i en studentnationsbostadsstiftelse i Uppsala som år 2019-2020 producerar studentbostäder med ekologisk hållbarhet som vision.

Pella Thiel

Pella är ekolog och har varit med och startat bland annat Omställningsnätverket, en gräsrotsrörelse för lokal resiliens, Lodyn. Där arbetar hon med ekopsykologi och naturens rättigheter. Pella är engagerad i End Ecocide Sverige för en internationell lagstiftning mot storskalig miljöförstöring.

Annette Ericsdotter

Annette har arbetat med olika former av marknadsföring hela sitt yrkesliv, med fokus på events, sociala medier, press och strategier.

Hon har grundat och byggt upp ett företag med över hundra anställda. Annettes stora passion är hållbarhet, och hon lever som hon lär. Hon har varit engagerad i flera organisationer som arbetar för ett hållbart samhälle, och sitter för närvarande i styrelsen för End Ecocide Sweden.

Tobias Stenberg

Tobias brinner för entreprenörskap och stora visioner. Civilekonom och serieentreprenör. Grundade James Concepts AB (idag Circles), 2000-2009, framgångsrik IPO 2007 och Exit till Sodexo 2008. Startade upp Circles i Storbritannien som intraprenör i Sodexo.

Startade som intraprenör/COO upp GetTaxi UK Ltd i London (2010- 2012) och tog bolaget från 0 till 2000 taxibilar och Londons 3:e största taxibolag. Grundade WTS – Trax (2012-2016). Idag en av världens mest avancerade GPS-spårningstekniker (personspårning och drönare). Idag drivs WTS – Trax av externt management. Tobias är fortfarande ägare. Sedan 2016 har Tobias varit operativ styrelseordförande och delägare i Mipecorp AB, samt i Vässla AB.

Stig Fredriksson

Mångårig erfarenhet som kommundirektör i Trollhättan och Ale.

Arbetar med strategier, styrnings- och ledningsfrågor med inriktning mot offentlig sektor. Uppdragen omfattar stöd till kommunledningar i organisationsfrågor, visionsprocesser, näringslivsutveckling och bolagsstyrning.

Magnus Fransson

Civilingenjör med lång erfarenhet av ledarskap och företagande. Har de senaste 20 åren arbetat med affärsutveckling och investeringar på Ericsson, Industrifonden och diverse konsultbolag.

Grundare till Place Consulting som sedan 2011 fokuserar på näringslivsutveckling för kommuner och regioner.

Christer Asplund

Christer personifierar den nyfikna och intresserade människan som aldrig slutar utvecklas. Christer har en lång meritlista på temat samhällsutveckling, med betoning på näringsliv och innovation.

Christer står som författare till ett 20-tal publikationer, där Place Management – new roles for place managers in rebuilding European wealth har blivit något av ett referensverk.

Vi vill gärna ha kontakt

Alltfler anser att det är något som gått sönder i nuvarande samhällsbygge. Att det alltmer handlar om jag och mig istället för vi och oss. 

I Hubville börjar vi om på nytt med alla de erfarenheter, kunskaper och behov vi har samlat på oss, och sedan bygger vi ett samhälle där det är naturligt att umgås över generationsgränser, där människor känner sina närmaste grannar. Att lyckas med det grundas i stor del av en vilja att göra på ett annat sätt, och också att vi kan

Världen går mot att bli mer resurseffektiv och bl a Parisavtalet ställer krav på nationer att minska sina utsläpp av växthusgaser.

Det ställs dessutom allt högre krav från människor som kommer ut på arbetsmarknaden, att företaget har ett syfte parallellt med att tjäna pengar. Det gäller förstås även de som redan är anställda, och även företagets kunder. 

De företag som går i täten för att minska sin ekologiska belastning har ett försprång gentemot andra företag i sin bransch, och därigenom öka sin konkurrenskraft, inte endast på lång sikt, utan redan nu.

Hubville vill attrahera de internationella storföretagen, som förstår att hållbarhet är framtiden, och att de därför vill lägga sina innovationslabb för ökad konkurrenskraft i Hubville. Vi vill även attrahera alla de startups som har hållbarhet som en central del av sin verksamhet. 

Ekologisk hållbarhet är att inte förbruka mer än naturen har förmåga att reproducera. Eftersom människan redan har nyttjat mer resurser än vad naturen förmår att bära kan begreppet utökas att vara regenerativt, dvs återskapande, där så är möjligt.

Eftersom vi bygger staden utifrån förutsättningen att vara ekologiskt hållbar, ska konsumtionen vara cirkulär; den lokala matproduktionen regenerativ; ett effektivt nyttjande av byggnader ska minimera energikonsumtionen; transporter ska vara energieffektiva och endast använda energi från förnybara energislag. 

Vidare ska byggprocessen vara CO2-neutral och icke-invasiv. Ett exempel på att minska byggprocessens belastning är att använda trä som byggmaterial (trä binder CO2) samt att producera och gräva ned biokol i åkermark. 

Vi ser även möjligheter att stadsbyggnationen kan uppmuntra till biologisk mångfald, framför allt genom urbana odlingar. 

Tack för att du kontaktar oss

Loading...
Bitnami